Reklamy

Tradycyjnie w maju członkowie SKN BioEnergia wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nasze kolo reprezentował Paweł Stodulski i Paweł Stępień. Wygłosili oni referaty na temat zamiany paliw zasilających samochód osobowy oraz elektrowni wodnych o niskim spiętrzeniu. Już przed wyjazdem z Wrocławia nasi członkowie zostali bardzo pozytywnie zaskoczeniu przez organizatorów konferencji, ponieważ został utworzony dodatkowy panel energetyki odnawialnej (na większości konferencji w jakich udział biorą członkowie koła tego typu sekcja nie jest organizowana). Tematyka prezentowanych referatów dotyczyła zagadnień związanych z pozyskiwaniem biopaliw, energetyką wiatrową, wodną i słoneczną.

Po burzliwych obradach jury przyznała pierwsze i drugie miejsce naszym reprezentantom. Warto zaznaczyć, że jest to już trzecie wygrana Pawła Stodulskiego podrząd w Olsztynie. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym członkom i życzymy sukcesów w przyszłości. 

 

img020

Dyplom za zajęcie II miejsca przez Pawła Stodulskiego i Pawła Stępnia ukaże się niebawem.

 

W połowie kwietnia dwóch członków koła Rafał Sulikowski i Paweł Stępień udali się na konferencję naukową organizowaną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przedstawili oni prezentację na temat Efektywności energetycznej elektrowni wiatrowych na podstawie rozkładu prędkości wiatru Weibulla (Rafał Sulikowski) oraz Porównania efektywności podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez instalację solarną i fotowoltaiczną w gospodarstwie domowym (Paweł Stępień). W związku z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa tematyką energetyki odnawialnej wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas konferencji oraz wieczorem w trakcie zabawy integracyjnej.

Referat dotyczący energetyki słonecznej zajął pierwsze miejsce.

img024

Serdecznie gratulujemy naszym członkom udziału w konferencji i wygranej.

13 i 14 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej obyła się III Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2014, której współorganizatorem było SKN BioEnergia. W konferencji wzięło udział ponad 100 studentów z całej Polski (w tym dwóch członków naszego koła-Krystian Łysyganicz i Paweł Stępień). Podczas konferencji można było wysłuchać ponad 25 referatów i ponad 20 posterów. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci mogli zgłębić wiedzę z różnych dziedzin nauki. Wymienić swoje spostrzeżenia i nawiązać współpracę naukową.

Wykład inaugurujący na temat energooszczędności przeprowadził opiekun SKN BioEnergia  dr inż. Arkadiusz Dyjakon.

884427_845100335506010_1914309635751399446_o

Pan dr inż. Arkadiusz Dyjakon podczas wygłaszania prezentacji o energooszczędności. 

Chcielibyśmy bardzo mocno podziękować członkowi SKN BioEnergia Krystianowi Łysyganiczowi, który bardzo mocno zaangażował się w organizację konferencji. Jego działania zasługują na pochwałę i wyróżnienie.

10014954_845101635505880_7655614467923588976_n

Organizatorzy konferencji (Krystian Łysyganicz stoi po prawej stronie).

Podczas seminarium Krystian Łysyganicz prezentował poster dotyczący energetyki wiatrowej, a Paweł Stępień wygłosił prezentację na temat odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym.

1014351_845097602172950_6643786934882031565_n

Wystąpienie Pawła Stępnia.

img023

 

Od początku roku 2014 członkowie SKN BioEnergia brali trzykrotnie udział w promocji uczelni. Dwukrotnie były to wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kluczborku). Członkowie brali również aktywny udział podczas Drzwi Otwartych, które odbyły się 11 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje koło naukowe, dlaczego warto być członkiem tego typu organizacji studenckiej oraz zostali zaznajomieni z podstawowymi zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną.

Prezentacje wygłaszane przez członków koła cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców.

ObrazekStanowisko SKN BioEnergii podczas Drzwi Otwartych organizowanych 11 kwietnia n Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

wspólne

 Podziękowania za udział w promocji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

Nowy obraz mapy bitowej

Jako współorganizator SKN BioEnergia ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych studentów do udziału w III Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2014.

Młodzi naukowcy mogą prezentować wyniki swoich badań w postaci referatów oraz plakatów.

Dzięki pozyskanym środkom udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny!

Dokładne informacje znajdziecie na stronie internetowej konferencji:

http://puzzel.plusuj.pl/

 

Lista tematów do realizacji

Niżej została umieszczona lista tematów do realizacji w ramach współpracy z PWr.

1. Metody otrzymywania i transportu wodoru

2. Metody magazynowania wodoru gazowego i płynnego

3. Chemiczne magazynowanie wodoru

4. Metody pozyskiwania biogazu

5. Wykorzystanie biogazu i wodoru do napędu silników spalinowych

6. Techniczne możliwości zasilania biogazem ogniw paliwowych

7. Zastosowanie technik nano do magazynowania wodoru

8. Koncepcja instalacji do pozyskiwania wodoru ze źródeł odnawialnych i produkcji energii

elektrycznej

9. Ogniwa paliwowe zasilane metanem i wodorem

10. Przyszłościowe techniki wykorzystania wodoru. Ekonomiczne aspekty produkcji

O szczegółach programu można dowiedzieć na spotkaniach:)